لوفوتن، جزایر کارت پستالی نروژ

لوفوتن یا مجمع الجزایر لوفوتن (به انگلیسی: Lofoten) منطقهٔ ای در شهرستان نوردلند، نروژ میباشد که از تعدادی جزیرهٔ کوچک تشکیل شده است. مجمع الجزایر لوفوتن دارای مناظر متمایز با کوه ها و قله ها، دریای باز و خلیج، سواحل دست نخوردهٔ شناخته شده است. یکی از پربازدیدترین مکان ها در نروژ، جزایر لوفتن هستند که در بخش شمالی کشور با ظاهری کارت پستالی با روستاهای ماهیگیری آرام گرفته در آبراه ها واقع شده اند.