یک راه را در این تصویر انتخاب کنید

به شش تصویر زیبا راه‌های مختلف در طبیعت نگاه کنید. فقط یک راه را انتخاب کنید. عجله نکنید. به هر تصویر با دقت نگاه کنید و ببینید ترجیح می‌دهید کدام راه را برای رسیدن به نقطه مورد نظرتان برای پیاده روی و گردش انتخاب کنید. حال و احوال کنونی تان را هم در نظر نگیرید. به طور کلی ببینید در هر حالتی اگر تصمیم به ادامه مسیری بگیرید تا به مکان دلخواه تان برسید دوست دارید از چه راهی بروید تا لذت بیشتری ببرید و فکر کنید درست همان چیزی است که می‌خواهید.
مسیری را که انتخاب کرده اید تا چه انداز توصیف کننده شخصیت شما است و برنامه آینده زندگی تان را پیش گویی می‌کند.

جنگل با گل های بنفش
اگر تصویر جنگل باگل های زیبایش به عنوان گزینه مورد علاقه تان را انتخاب کرده اید آدمی هستید که جذب جاذبه های اطراف می‌شوید. در واقع شما جذب چیزهای می‌شوید که به راحتی در دسترس است. گل ها نشان دهنده آرامش و صلح و صفا است. درست مثل گل های فراوان تصویر، مهربانی شما کارماهای خوبی را به شما باز می‌گرداند.
آینده تان و تصمیمی که می‌گیرید مثل تصویر روشن و زیبا، تاثیرگذار و پرجاذبه است.

پله ها
اگر این تصویر را انتخاب کرده اید کله شق و شجاع هستید. تنها راهی که مشخص نیست انتهایش کجاست. نوعی رمز و راز با خود دارد که نمی‌تواند توجه کسی جز یک فرد جسور مثل شما را به خود جذب کند. ماجراجویی و رفتن در میان ناشناخته ها جزو جذایی ناپذیر شخصیت تان شده است.
آینده تان هر چند مثبت است ولی رمز و راز دارد. روش های سخت کوشانه شما، افق هایی را پیش روی تان می‌گذارد که یکی یکی باید آن ها را امتحان کنید.

راه خاکی میان سبزه ها
به زحمت چنین راهی در میان سبزه ها در دل جنگل ایجاد می‌شود. شما آرزوی چیزهای جدید و متفاوت را دارید. هر چند تنهایی و آرامش را دوست دارید، ولی هر چیزی و هر کسی را به چالش می‌کشید. این جاده نشان دهنده کسی است که به معنای واقعی عاشق طبیعت است.
هرچند انتهای راه دیده نمی‌شود ولی تصمیم درستی می ‌گیرید که راه رهایی از مشکلات است.

زیر سایه درختان
این جاده مسقف با درختان را انتخاب کرده اید که زیبا ولی غیرعادی است. طوفان می‌تواند به راحتی و یک شبه این درختان را از بین ببرد. بیشتر جاده های تاریخی این شکلی هستند. غافلگیرکننده تا شما بتوانید در رویاهای تان غرق شوید و از زیبایی طبیعت در روز لذت ببرید. زیبایی و سنت دو جنبه مهم در زندگی شما است.
جاده صاف است و روشن به همین دلیل در راه آینده شما همه موانع قابل پیش بینی است و به راحتی آن ها را از راه برمی‌دارید.

جاده پاییزی
رنگ ها شما را جادو می‌کند. عاشق تغییر رنگ برگ ها در طبیعت و زیبایی آن ها هستید. این مرحله دگرگونی از شکلی به شکل دیگر درست به اندازه بیرون آمدن یک پروانه از یک پیله برای شما تسخیر کننده است. پیخ و خم جاده نشان می‌دهد درست مثل تغییرات رنگ برگ ها شما هم در تغییر فصلی از زندگی خود هستید.
خمی که در تصویر انتهایش معلوم نیست نشانگر تصمیم مشکلی است که در آینده اتخاذ می‌کنید.

جنگل مه آلود
پر رمز و راز ترین راه را انتخاب کرده اید. مه زیاد این تصویر آن را اسرارآمیزتر هم کرده است. به همین دلیل خیلی ها فکر می‌کنند شما درست مثل یک معما می‌مانید. دوست دارید دور از دسترس باشید. درعین تواضع و عملگرا بودن، متفکر و عمیق هستید. ترجیح می‌دهید بیشتر وقت ها با افکارتان تنها باشید.
تصویر تیره و تار است. ولی در انتهای راه یک روشنایی دیده می‌شود. تست طالع بینی به شما می‌گوید که یعنی درست است که در حال حاضر شرایط خیلی روشنی ندارید، ولی با پشتکار به آن چه می‌خواهید می‌رسید.

نت نوشی/