رشد ۲۶۳هزار میلیارد تومانی نقدینگی در ۱ سال - مجله خانواده مرسی تی وی

رشد ۲۶۳هزار میلیارد تومانی نقدینگی در ۱ سال

گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی در پایان آبان ماه سال جاری نشان می دهد، نرخ رشد نقدینگی در یک ساله منتهی به آبان ۹۶ به ۲۲.۶ درصد رسد و در ۸ ماهه امسال هم نقدینگی ۱۳.۶ درصد رشد داشته است. بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی از ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۵ به ۱۴۲۴ میلیارد تومان در آبان ۹۶ افزایش یافته است که رشد حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی را نشان می دهد. حجم نقدینگی در آبان ماه سال گذشته ۱۱۶۱ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین در یک سال اخیر ۲۶۳ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور افزوده شد.

تسنیم/