وام ازدواج ۱۵ میلیون تومان شد

در جریان جلسه امروز صبح (دوشنبه) رییس جمهور با وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی، با موافقت روحانی سقف پرداخت وام ازدواج به جوانان از ده میلیون، به پانزده میلیون تومان افزایش یافت. همچنین بر اساس این جلسه، توزیع سود سهام عدالت به مشمولین ثبت نام شده قطعی این طرح، از امروز ۱۸ دی ماه آغاز می شود. آن دسته از مشمولین که از محل تخفیف یا آورده خود یک میلیون تومان سهام دارند، ۵۰ هزار تومان دریافت می کنند. این رقم در نوبت های بعدی تا ۱۵۰ هزار تومان تکمیل می شود. در همین حال مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی در مصاحبه با میزان گفت: هر گونه خبری درباره زمان واریز سود سهام عدالت از سوی این سازمان اعلام خواهد شد و خبرهای غیر هیچگونه سندیت و اعتباری ندارد.

ایسنا/