دژاگه، بازیکن مورد علاقه رسانه‌های کره جنوبی

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران نزد خبرنگاران کره ای از محبوبیت بیشتری برخوردار بود.
اشکان دژاگه به عنوان یکی از بازیکنان باتجربه تیم ملی ایران که در صورت حضور در زمین بازوبند کاپیتانی را نیز بر دست می بندد، محبوبیت زیادی دربین کره ای ها دارد.
روز گذشته در تمرین تیم ملی ایران خبرنگاران کره ای از بین بازیکنان تیم ملی فقط دنبال مصاحبه با اشکان دژاگه بودند و در نهایت هم به هدف خود رسیدند. آنها درگفت و گو با دژاگه سعی کردنداز حال وهوای تیم ملی ایران باخبر شوند اما کاپیتان تیم ملی هوشمندانه به پرسش ها پاسخ داد.

ورزش ۳/