کریمی در نفت ماندنی شد

علی کریمی که در روزهای اخیر نفت را تهدید به جدایی کرده بود در این تیم ماندنی شد.
باشگاه به او قول داده که به مرور زمان مشکلات را حل خواهد کرد. از اینرو علی کریمی دیروز با لباس تمرین در جمع نفتی ها حاضر شد و پا به پای شاگردانش حتی تمرین کرد. با این شرایط دور از ذهن است که جادگر باز هم دم از رفتن بزند.

خبر ورزشی/