الخالدیه پس از ۱۳ سال آزاد شد +عکس

الخالدیه

نیروهای بسیج مردمی، پلیس فدرال و نیروهای امنیتی عراق توانستند منطقه «البوکنعان» آخرین نقطه در اشغال تروریست‌ها در منطقه «جزیره الخالدیه» را پاکسازی کرده و این منطقه را پس از ۱۳ سال از دست تروریست‌ها خارج سازند.

«جزیره الخالدیه» منطقه‌ای در شرق شهر الرمادی که از زمان اشغال عراق از سوی آمریکا در اختیار تروریست‌های القاعده و سپس به دست داعش افتاد و در طول زمان اشغال، آمریکایی‌ها از آزادسازی این منطقه عاجز ماندند تا اینکه بامداد امروز سرانجام تمامی این منطقه پاکسازی شد و کاملا به آغوش عراق باز گشت.

 الخالدیه پس از ۱۳ سال آزاد شد

الخالدیه پس از ۱۳ سال آزاد شد

 الخالدیه پس از ۱۳ سال آزاد شد

الخالدیه پس از ۱۳ سال آزاد شد

الخالدیه پس از ۱۳ سال آزاد شد

 الخالدیه پس از ۱۳ سال آزاد شد

 الخالدیه پس از ۱۳ سال آزاد شد

 الخالدیه پس از ۱۳ سال آزاد شد

الخالدیه پس از ۱۳ سال آزاد شد

 مشرق