دسته:اختلالات روان و درمان

شایع‌ترین اختلالات روان‌پزشکی در زنان

طی پژوهش های انجام شده در سال ۹۰ مشخص شد که میزان اختلالات روان پزشکی در کشور ۲۳.۶ درصد است که...