دسته:اختلالات روان و درمان

هر روز در دلم به اطرافیانم ناسزا می‌گویم!

خانمی ۲۳ ساله‌ هستم. وقتی از اطرافیانم به شدت عصبانی و ناراحت می‌شوم، ته دلم به آن‌ها ناسزا...

شایع‌ترین اختلالات روان‌پزشکی در زنان

طی پژوهش های انجام شده در سال ۹۰ مشخص شد که میزان اختلالات روان پزشکی در کشور ۲۳.۶ درصد است که...