دسته:سوژه های خنده دار

سوتی خنده دار دوربین راهنمایی رانندگی

دادگاهی در شمال شرقی انگلستان پسر ۲۵ بی گناه را بخاطر داشتن قد و قامت بلند محکوم کرد. او متهم...